Leabhar ri fhaighinn

2023 - càite am faigh mi an leabhar ùr seo?

Ri cheannach an-dràsta bho: 

Clò Phabaigh, am foillsichear (òrdain 'First Class' sa phost): https://bhatarsaigh.bigcartel.com

Bùth Bharraigh - anns a' bhùth neo air-loidhne 

https://www.buthbharraigh.co.uk/product-page/bhatarsaigh-agus-na-raiders

Ceòlas Uibhist - anns a' bhùth neo air-loidhne https://www.ceolas.co.uk/product/bhatarsaigh-agus-na-raiders/ 

An Taigh-Cèilidh ann an Steòrnabhagh https://en-gb.facebook.com/taighceilidh/

Bùth SMO, an t-Eilean Sgitheanach https://www.smo.uhi.ac.uk  

Cuiribh fios gu Sabhal Mòr Ostaig aig: fios@smo.uhi.ac.uk

Comhairle nan Leabhraichean.

Agus deagh àiteachan eile.

Bhatarsaigh - an comhdach


Bhatarsaigh agus na Raiders.

ISBN 978-18384484-1-7, 2023 

Sgrìobhte agus deasaichte le Lisa Storey agus Aonghas MacLeòid.  

Eòghan a' Bhàilidh agus D.M.N.C. cuideachd.

Clò Phabaigh, 85 pages, pàipear.

www.bhatarsaigh.com 


Comments

Popular posts from this blog

Gnothach eadar-nàiseanta - international

LÈIRMHEAS - BHATARSAIGH AGUS NA RAIDERS