A' tighinn

Ga fhoillseachadh ann an ùine nach bi fada...


Bhatarsaigh agus na Raiders front cover

 

  

 

Bhatarsaigh agus na Raiders

Tha eachdraidh iongantach aig Eilean Bhatarsaigh. Tro chainnt nan daoine fhèin, tha an leabhar ùr seo a’ toirt sùil bheag air an eilean bho thoiseach an 20mh Linn chun an latha an-diugh. Gnothach na Raiders, mar eisimpleir, agus mar a thug an ùine a chuir deichnear seachad sa phrìosan an Dùn Èideann buaidh air strì an fhearainn ann an iomadach àite eile an Alba. Thug e crathadh air poilitigs, mar a tha Aonghas MacLeòid ag aithris.  Dhùisg iomairt Bhatarsaigh muinntir an àite agus chaidh meuran den Land League a stèidheachadh air feadh Bharraigh goirid às a dhèidh. Am b’ fhiach an spàirn, ge-tà?

Sgrìobhte agus deasaichte le Lisa Storey agus Aonghas MacLeòid.  

ISBN 978-18384484-1-7, 2023  

Clò Phabaigh, 85 pages, pàipear.

BIC classification categories (Beurla): Non-fiction, political activism, history, land rights, oral history, art of indigenous people.

Tuilleadh fiosrachaidh aig www.bhatarsaigh.com

Comments

Popular posts from this blog

LÈIRMHEAS - BHATARSAIGH AGUS NA RAIDERS

Gnothach eadar-nàiseanta - international